Antwoord

Hierover worden verschillende opvattingen geuit in de mezahib.

Shafii en Hanbeli geleerden zeggen dat de Profeet (saw) toestemming heeft gegeven aan Ummu Waraqa (ra) om als imam het gebed te leiden voor haar huisvolk.[1] Zij nemen deze gebeurtenis als bron en bewijs voor hun opvattingen en concluderen dat een vrouw het gebed kan leiden voor andere vrouwen.

Hanafi geleerden zeggen dat het toegestaan is voor een vrouw om het gebed te leiden voor andere vrouwen, maar zij vinden het onaangenaam, daardoor zeggen ze dat het mekruh is. [2]

Volgens de Maliki geleerden is het totaal niet toegestaan. [3]

Indien een vrouw het gebed zou leiden voor andere vrouwen, dan dient zij niet voor de andere vrouwen te staan, maar tussen hen. [4]

Footnotes

  1. ^ Zie Ebu Dawud, Salat, 62; Ahmed b. Hanbel, al-Musned, VL, 255; Beyhaki, es-Sunenu'l-Kubra, I, 597
  2. ^ Mewsili, al-Ikhtiyar, I, 207
  3. ^ Ibn Rushd, Bidai, I, 145; Ibn Djuzey, al-Kawanin, 156
  4. ^ Abdurrezzak, el-Musannef, III, 140-141; Ibn Qudame, el-Mughni, III, 37-38; Ibn Abidin, Reddu'l-Mukhtar II, 305-306
15 July 2020 22
www.vragenenislam.nl
Deel