Kunt u enkele wonderen noemen die in de Kuran voorkomen?


Elk hoofdstuk, elke vers, elke regel, elk woord, elke letter, zelfs de punten en de leegtes van de Kuran hebben allemaal een betekenis, en zijn allemaal wonderbaarlijk.

Een aantal voorbeelden:

“Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die jullie kunnen zien...” [De Kuran 13:2]

Met deze vers werd een eind gebracht aan het bijgeloof dat de hemel in stand werd gehouden door bergen.

“Voorzeker Wij hebben de hemel met Onze macht gebouwd, en waarlijk Wij zijn het Die hem uitbreiden.”[1]

Het is recentelijk met ontdekking bevestigd dat het universum zich uitbreidt. Terwijl de Kuran, middels dit vers, ons hier al 1400 jaar geleden over heeft bericht.

“En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, ieder beweegt zich langs een (vaste) baan.”[2]

Het feit dat de maan en de zon elk in een vastgestelde baan bewegen is 1400 jaar geleden verkondigt. Ook dit is relatief recentelijk aangetoond.

“En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende.”[3]

De foutieve aanname van de mensen uit de middeleeuwen dat de zon niet beweegt werd 1400 jaar geleden tegengesproken in dit vers.

“En jij zal de bergen zien en denken dat zij vaststaan, maar zij zullen voorbijgaan als wolken.”[4]

In deze vers wordt het feit verkondigt dat de bergen niet stil staan maar bewegen, eeuwen voordat dit door de wetenschap is aangetoond.

“Hij heeft beide zeeën losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten. Tussen beiden is een barrière zodat ze niet overtreden.”[5]

De samenstelling van het water in de Atlantische oceaan is anders dan die van de middellandse zee. Dit ondanks ze bij de straat van Gibraltar elkaar ontmoeten. Het water bij de straat van Gibraltar heeft weer een andere samenstelling. Dit gebied is als een barrière die het zee- en oceaanwater scheidt.

“Inderdaad, Wij hebben de mens [Adem] geschapen uit een extract van klei. Vervolgens hebben Wij hem als een levenskiem in een stevige [en veilige] verblijfplaats [de baarmoeder] geplaatst. Vervolgens hebben Wij de levenskiem tot een klonter bloed gevormd. Daarna hebben Wij het bloed tot een [vormloze] klomp gevormd, en beenderen uit deze [vormloze] klomp gevormd. Vervolgens hebben Wij deze beenderen met vlees bekleed en [zo] hebben Wij hem tot een nieuw schepping ontwikkeld. Gezegend is Allah, de Beste van de scheppers.”[6]

De verschillende stadia tijdens de embryologische ontwikkeling worden met zulk detail beschreven, dat het lijkt alsof de schrijver beschikking had over hedendaagse technologie. Het is onmogelijk aan te nemen dat een ongeletterde (verwijzend naar Profeet Muhammed (saw) dit 1400 jaar geleden had kunnen weten. Dit is hem dus ingegeven door de Schepper van de mens.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 51:47
  2. ^ De Kuran 21:33
  3. ^ De Kuran 36:38
  4. ^ De Kuran, 27:88
  5. ^ De Kuran 55:19-20
  6. ^ De Kuran 23:12-14

Gerelateerde vragen