Mag de moeder van de bruidegom het huwelijk verhinderen omdat ze het niet accepteert dat de bruid niet de Islam aanhangt, maar in plaats daarvan katholiek is?

Originele vraag

Mag de moeder van de bruidegom het huwelijk tegenwerken omdat ze het niet accepteert dat de bruid niet islamitisch is (katholiek).


Antwoord


Volgens de islamitische jurisprudentie (fiqh) is het toegestaan voor een moslimman om te trouwen met een vrouw die behoort tot 'de mensen van het Boek,' zoals het christendom en jodendom. Dus, als de bruid katholiek is, wordt ze over het algemeen beschouwd als iemand die volgens de islamitische wet kan trouwen met een moslimman.

Bovendien bestaat er consensus onder alle wetscholen dat een gezonde en volwassen man het recht heeft om te trouwen met de vrouw van zijn keuze zonder toestemming te vragen aan een ander persoon. Met andere woorden, een volwassen en verstandige man kan uit eigen vrije wil trouwen met de partner van zijn keuze.

Op basis van deze verklaringen kan worden geconcludeerd dat een moslimman zonder de toestemming van zijn moeder kan trouwen met een katholieke vrouw.

Als de moeder van de bruidegom echter het huwelijk om religieuze redenen tegenwerkt, is het raadzaam dat de betrokken partijen proberen om open en respectvol met elkaar te communiceren om tot een oplossing te komen. Soms kan dit betekenen dat er religieuze en interculturele dialoog nodig is om misverstanden te verhelderen en conflicten te vermijden.

Gerelateerde vragen