Mag een moslima ouder zijn dan haar man in de Islam?


Leeftijdsverschil tussen een man en een vrouw die met elkaar willen trouwen vormt geen verhindering voor hun huwelijk. Zowel de man kan ouder zijn dan zijn vrouw alsmede het tegenovergestelde. Immers, toen de Profeet (saw) met Khadidja (ra), de moeder der gelovigen, trouwde was profeet Muhammed (saw) 25 jaar oud en Khadidja (ra) 40.

Gerelateerde vragen