Mag een vrouw na zonsondergang zonder echtgenoot naar buiten?


In principe is het voor een vrouw toegestaan om zich naar buiten te begeven, op voorwaarde dat zij op haar bedekking let, dat het buiten veilig is en dat zij de toestemming van haar echtgenoot daarvoor heeft. Met andere woorden: een vrouw kan zonder haar mehram (echtgenoot) naar buiten gaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er moet geen gevaar of risico van fitne voor haar bestaan als ze naar buiten gaat.
  2. De wegen die zij buiten gaat gebruiken moeten veilig en gevrijwaard zijn van gevaren.
  3. Zij moet zich weerhouden van plekken waar mannen en vrouwen gemixt met elkaar zitten.
  4. De echtgenoot moet ervan op de hoogte zijn dat zijn vrouw naar buiten gaat.

Gerelateerde vragen