Mag je mesh doen over je sokken tijdens het verrichten van wudu?


Sokken zijn gemaakt van genaaide en gebreide dingen en worden net zoals khuffeyn om de voeten gedragen. De vraag is of normale sokken als khuffeyn beschouwd kunnen worden? Is het toegestaan om over je normale sokken mesh te doen tijdens de wudu?
Mesh over gewone sokken is niet toegestaan. Gewone sokken hebben niet dezelfde eigenschappen als khuffeyn. Mesh over sokken mag enkel als de sokken aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder volgen de eisen die gesteld worden waaraan een sok moet voldoen om te mogen gebruiken als een khuffeyn volgens de Hanefi-wetschool:

  1. Het moet dik en stevig genoeg zijn om op zichzelf overeind te kunnen staan;
  2. Het moet mogelijk zijn om ten minste één fersah (3 mijl/4,83 km) ermee te kunnen lopen;
  3. Het mag niet dun zijn waardoor water van buitenaf de voet bereikt;
  4. De voeten moeten van alle kanten met hun hielen bedekt zijn.

Er is in een sahih hadis overgeleverd dat profeet Muhammed (saw) mesh deed over leren sokken tijdens het verrichten van wudu.[1] Profeet Muhammed (saw) heeft ook over zijn sok weleens masah gedaan. Mughire (ra) zei als volgt:

"De Boodschapper van Allah verrichte wudu en deed mesh over zijn twee sokken en twee sandalen."[2]

Volgens Ebu Hanife is het niet toegestaan om mesh te doen over sokken die niet bedekt zijn met leer of met een leren zool. Immers gewone sokken voldoen niet aan een of meer van de criteria die gesteld worden bij khuffeyn. Het is niet mogelijk om een lange weg te bewandelen met een gewone sok zonder dat deze beschadigd raken, tenzij er een leren zool onder zit. De hadis die het toestaat over de sokken mesh te doen wordt hieraan toegeschreven. Er wordt echter vermeld dat Ebu Hanife tegen het einde van zijn leven de tegenovergestelde idjtihad van Ebu Yusuf en Imam Muhammad aanhield. Tijdens zijn ziekte deed hij mesh over zijn sokken en zei tegen zijn studenten: "Ik heb datgene gedaan wat ik eerder ging verbieden". Dit wordt beschouwd als een bewijs dat hij afstand heeft genomen van zijn eerdere mening.
Als een sok dik genoeg is en de onderkant niet te zien is, is het volgens Ebu Yusuf en Imam Muhammed toegestaan om over de sok mesh te doen. Immers, profeet Muhammed (saw) heeft mesh gedaan over zijn sokken. Als de sokken dik genoeg zijn, is het mogelijk om ermee op weg te lopen. Zoals dikke gewatteerde wollen sokken van vandaag de dag. Op grond hiervan is binnen de Hanefi-wetsschool een toestemming gegeven voor het doen van mesh over sokken, indien er sprake is van een dikke sok waarmee meer dan één fersah (3 mijl/4,83 km) op een weg kan worden gelopen, de sok op zichzelf rechtop kan blijven staan, de onderkant niet wordt gezien en deze ook geen water doorlaat.[3]

Footnotes

  1. ^ Bukhari, Wudu 35, 48, Salat 7, Meghazi 81; Muslim, Taharat 72, 73, 75, 80; Ebu Dawud, Taharat 12, 60, 61, 63, 66
  2. ^ Ebu Dawud, Taharat 61; Muslim, Taharat 74, 75; Ibn Madje, Taharat 88; Ibn Hanbel, IV:252
  3. ^ el-Kasani Bedayius-Sanayi, I:10; Ibnul-Humam, Fethul-Kadir, I:108 vd.; Ibn Rushd Bidayetul-Mudjtehid I:19; Ibn Kudame, el-Mughni, I:295; Wehbe ez-Zuhayli, el-Fıkhul-Islami we Edilletuhu, I:343, 344, 345

Gerelateerde vragen