Mijn oom is onlangs overleden. En op het moment dat hij stierf deed hij zijn hand omhoog met een halve glimlach op zijn gezicht en liet hij een traan. Nu heb ik meegekregen dat, dat zijn ontmoeting was met de engelen. En dat het zou gaan om een positieve ontmoeting. Zou dit kunnen kloppen?


Het is overgeleverd door Abdullah bin Omar (ra) dat de Profeet (saw) het volgende heeft verkondigd:

"Wanneer een van jullie sterft, zal hem 's morgens en' s avonds de plaats worden getoond waar hij zal aankomen. Indien hij onder de bewoners van het paradijs is, wordt zijn plaats in het paradijs getoond, en indien hij onder de bewoners van de hel is, wordt zijn plaats in de hel getoond. Er wordt het volgende tegen hem gezegd: “Hier zal je blijven, uiteindelijk zal Allah je hierheen sturen op de Dag des Oordeels."[1]

Bovendien hebben aartsengelen zoals Djibrīl, Mikāïl en Azrāïl (as) assistenten die wat soort betreft op hen lijken. Voor ieder soort individu verschijnen zij op een verschillende manier. Degenen die de zielen van de gelovigen bemachtigen, verschijnen in een bepaalde gedaante en degenen die de zielen van de slechten, de goddelozen bemachtigen, verschijnen in een geheel andere gedaante. Dienovereenkomstig verwijzen de verzen

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا[2]

naar die situatie en tonen deze aan dat de engelen die de zielen bemachtigen tot verschillende groepen behoren.[3]

Indien uw oom zijn hele leven volgens de principes van de Islam heeft doorgebracht, heeft hij waarschijnlijk tijdens zijn sterfuur geglimlacht, omdat hij zijn positie in het paradijs of een engel die zijn ziel heeft bemachtigd heeft gezien.

Footnotes

  1. ^ Bukhari, Djenaïz 90; Muslim, Djennet 65-66
  2. ^ Bij hen die [de zielen van de ongelovigen] wild losrukken en bij hen die [de zielen van de gelovigen] zachtjes lostrekken. De Kuran 79:1-2
  3. ^ De Brieven, Bediuzzaman Said Nursi blz. 551

Gerelateerde vragen