Wat betekent akhirzaman (het Einde der Tijden)? Bevinden wij ons nu in akhirzaman?


Akhirzaman is een term die wordt gebruik om de laatste periode van het wereldse leven aan te duiden. Na deze periode zal de ondergang van de wereld plaatsvinden. Wij moslims geloven dat de wereld een begin heeft en in de toekomst vernietigd zal worden. Echter, het is buiten de kennis van de mens om te weten wanneer de ondergang van de wereld zal plaatsvinden. De kennis over de beëindiging van het leven van iedere mens en de ondergang van de wereld behoort alleen aan Alim-u kullu shey toe. Deze waarheid is verkondigd in de Kuran met de volgende verzen:

Zij vragen jou (O Muhammed) omtrent het Uur, wanneer het zal plaatsvinden. Zeg: “De kennis daarvan berust alleen bij mijn Heer. Niemand anders dan Hij zal de juiste tijd ervan openbaar maken. Het is een gewichtige kwestie, in de hemelen en op de aarde. Het zal onverwachts over jullie heenkomen.” Zij ondervragen jou alsof jij er goed van op de hoogte bent. Zeg: “De kennis daarvan berust alleen bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet."[1]

“Alleen Allah bezit de kennis van het Uur. Hij zendt de regen neer en Hij weet wat zich in de baarmoeders bevindt. Niemand weet wat hij morgen verdient en niemand weet in welk land hij sterft. Allah is Alwetend, Alkennend.”[2]

Bovendien, beweren sommige geleerden dat akhirzaman een lange periode is die alle tijdperken vanaf de gelukzalige eeuw tot de ondergang van de wereld omvat. Dit standpunt nemen zij in vanwege het feit dat er na profeet Muhammed (saw) geen andere profeet zal verschijnen. Hij heeft de titel ‘de Profeet van het Einde der Tijden’, zijn ummet hebben de titel “de Ummah van het Einde der Tijden”.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 7:187
  2. ^ De Kuran 31:34

Gerelateerde vragen