Wat dient men te doen als hij is vergeten of twijfelt dat hij wudū heeft?


Als iemand zeker weet dat hij wudu heeft verricht en als hij er niet zeker van is dat hij die wudu heeft verbroken, dan is die wudu geldig. Hij hoeft de wudu niet te vernieuwen. Aan de andere kant, indien hij op de hoogte is dat hij de wudu heeft verbroken en niet weet dat hij daarop wudu heeft verricht, dan is de algemeen acceptatie dat hij geen wudu heeft. Immers, er bestaat een regel in fikh dat luidt als volgt:

Het bestaan van iets dat zeker is vastgesteld, kan niet verdwijnen met twijfels die daarover zijn ontstaan.[1]

Footnotes

  1. ^ Zie Mewsili, el-Ikhtiyar, I:56; Ibn Abidin, Reddul-Mukhtar, I:283

Gerelateerde vragen