Wat erft een vrouw van haar echtgenoot waarmee ze geen kinderen heeft, nadat de echtgenoot is overleden? 


Aangezien in soerah Nisa vers 12 uitgebreid antwoord is gegeven op deze vraag, laten wij de uitleg ervan over aan de Kuran. Een vertaling ervan gaat als volgt:

“Datgene wat jullie echtgenotes achterlaten, jullie deel is de helft, als zij geen kinderen achterlaten; maar als zij een kind heeft is jullie deel één-vierde van wat zij achterlaten na het betalen van legaten die zij bezitten of van schulden. En voor hen (vrouwen) is er één-vierde van wat jullie nalaten, indien jullie geen kinderen achterlaten, maar als jullie kinderen hebben, krijgen zij (vrouwen) één-achtste van wat jij achterlaat na betaling van legaten en schulden. Als de man of vrouw over wiens erfenis we het hebben geen ouders of kinderen nalaat, maar een broeder of een zuster nalaat, dan krijgt ieder van hen één-zesde, maar als het er meer dan twee zijn dan delen zij één-derde, na de betaling van legaten die hij (of zij) heeft en de schulden, zodat niemand enig verlies lijdt. Dit is een bevel van Allah; en Allah is voor altijd Alwetend, Genadevol.”[1]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 4:12

Gerelateerde vragen