Wat is darul-harb en valt Nederland daar onder?


Darul-Islam zijn woonplaatsen onder de heerschappij van moslims waar moslims hun religieuze plichten in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Plaatsen onder de heerschappij van niet-moslims die geen vrijheid en veiligheid garanderen voor moslims worden darul-harb genoemd.[1]

Moslims worden verplicht zich aan het verdrag te houden tegenover de naties en staten waarmee ze een overeenkomst hebben volgens de Islam, zo lang de tegenpartij zich ook houdt aan de overeenkomst.
Vrede stichten is beter.[2]

Maar als zij zich overgeven, weet dan goed dat Allah de Alvergevende en de Genadevolle is.[3]

Maar als zij zich overgeven, laat er dan geen overschrijding zijn behalve tegen de onrechtvaardigen.[4]

Bovenstaande verzen verduidelijken deze kwestie.

Dat wil zeggen dat we geen oorlog kunnen voeren tegen de landen en staten waar we in vrede en overeenstemming leven. Deze plaatsen worden darus-sulh genoemd. Het kunnen dan wel landen zijn waar niet-moslims regeren, maar wanneer moslims in overeenstemming en vrede leven, kan het geen darul-harb worden genoemd.[5]

In deze context worden de landen waar moslims in overeenstemming en vrede leven, zoals Nederland darus-sulh genoemd. Dit betekent echter niet dat Nederland een darul-Islam is.

Footnotes

  1. ^ Zie Bilmen, Ö. Nasuhî; Hukuk-u Islamiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Public, III:394
  2. ^ De Kuran 4:128
  3. ^ De Kuran 2:192
  4. ^ De Kuran 2:193
  5. ^ Zie Ömer Nasuhi BİLMEN, Hukuku İslamiye, III:394

Gerelateerde vragen