Wat is de religieuze basis van het offer?


Het offer is een vorm van aanbidding die zowel door de verzen van de Kuran alsmede de sunnet van profeet Muhammed (saw) en de consensus van de ummet vastgesteld is. In de Kuran is het openlijk verkondigd dat de offer als compensatie voor Ismail (as) is verleend.[1] Er zijn eveneens andere verzen die verduidelijken dat het offer voor gelovigen vastgesteld is.

“Opdat zij kunnen getuigen van voordelen voor hen en opdat zij de naam van Allah gedurende bepaalde [bekende] dagen noemen bij wijze van dankzegging ten aanzien van het vee, waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet daar dan van en voed ook de behoeftige armen.”[2]

“We hebben offerdier voor jou gemaakt als een teken van Allah's religie. Ze hebben niets voor je. Onthoud de naam van Allah wanneer je wordt geofferd terwijl ze in zuivere volgorde staan.”[3]

“Onder de [gewijde] symbolen van Allah hebben Wij jullie de kamelen toegewezen - daarin zijn vele goede dingen voor jullie gelegen. Dus noem de naam van Allah over hen, terwijl zij in rijen staan opgesteld [om te worden geofferd]. En nadat ze op hun zij zijn gevallen, eet dan van hen en voed daarmee zowel de behoeftige die er niet om vraagt als [de behoeftige] die er wel om vraagt. Zo hebben Wij hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie wellicht dankbaar zijn. Noch hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, alleen jullie vroomheid bereikt Hem. Hij heeft hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah verheerlijken omdat Hij jullie [in de juiste richting] heeft geleid. Verkondig het goede nieuws aan de weldoeners.”[4]

Met deze verzen is het zeer duidelijk gemaakt dat het offeren van dieren een aanbidding is en niet bedoeld is om in de vleesbehoeftes van mensen te voorzien. Immers, het is duidelijk verkondigd dat noch hun vlees noch hun bloed Allah bereikt. Het is alleen de vroomheid en de oprechtheid die Hem bereikt.

De Eerbiedwaardige Profeet (saw) accepteerde het als een aanbidding en hij offerde zelf een dier. Het is bekend dat hij (saw) vanaf de datum dat het offer vastgesteld is, ieder jaar tot zijn dood een dier slachtte.[5]

Hij (saw) heeft verkondigd dat de meest aangename aanbidding op de dag van eid het slachten van het dier is. Bovendien zei hij (saw) dat zodra het dier wordt geslacht, het geaccepteerd wordt door Allah en alles van het geofferde dier, zelfs het haar, de hoorn en nagels, als beloning in de dadenboek van desbetreffende persoon zullen worden opgeschreven. Daardoor raadde hij aan dat deze aanbidding slechts omwille van Allah dient verricht te worden.[6]

Naast de verzen in de Kuran en de ehadis van profeet Muhammed (saw) bestaat er eveneens een consensus over het offeren van een dier, omdat gelovigen deze aanbidding vanaf het 2e jaar van de Hidjrat tot op de dag van vandaag verrichten.[7]

Footnotes

  1. ^ Zie De Kuran 37:107
  2. ^ De Kuran 22:28
  3. ^ De Kuran 22:36
  4. ^ De Kuran 22:36-37
  5. ^ Zie Tirmidhi, Edahi 11; Bukhari, Hadj 117, 119; Muslim, Edahi 17
  6. ^ Zie Tirmidhi, Edahi 1; Ibn Madje, Edahi 3
  7. ^ Zie Ibn Kudame, el-Mughni XIII:360

Gerelateerde vragen