Wat is Laylat-ul Qadr? Waarom is het zo belangrijk? Hoe kunnen we het beste deze nacht doorbrengen?


Laylat-ul Qadr betekent letterlijk de Nacht van Kracht. Volgens een overlevering van de profeet (saw) levert iedere letter van de Qur’ān tien beloningen en tien vruchten van het paradijs op. In de gezegende maand Ramadan is dat aantal niet tien, maar duizend. Sommige verzen van de Qur’ān zoals ‘ayat-el-qoersī’ leveren zelfs duizenden vruchten op. Op vrijdagen tijdens Ramadan wordt dat nog meer en in de ‘Nacht van Qadr’ loopt het aantal uiteindelijk op tot dertigduizend. Inderdaad, de gezegende maand Ramadan verschaft in deze vergankelijke wereld en binnen dit korte leven een heel lang leven. Eén enkele Ramadan kan ons inderdaad de vruchten van een tachtigjarig leven doen verwerven. Volgens de Qur’ān is ‘de Nacht van Qadr’ gezegender dan duizend maanden [waarin de ‘Nacht van Qadr’ zich niet bevindt], hetgeen een zeker bewijs voor dit feit inhoudt.[1] Uit de verzen van de Qur’ān leren wij dat de Qur’ān in de maand Ramadan en in de Nacht van Qadr is neergezonden.[2] Het is zeker dat de ‘Nacht van Qadr’ in de maand Ramadan is. Er zijn echter verschillende opvattingen over op welke dag het is.

Eens zei Zirr bin Hubaysh aan Ubayy bin Qa’b (ra) dat Abdullah bin Mas’ud (ra) het volgende had gezegd: “Degene die alle nachten van het jaar in aanbidding doorbrengt, kan Laylat-ul Qadr ontmoeten.” Hierop zei Ubayy bin Qa’b (ra): “Ik zweer bij de Almachtige Allah, Die de enige God is, dat Laylat-ul Qadr in de maand Ramadan is. Het is de nacht waarin we -als gevolg van het bevel van de profeet- het gebed hebben verricht. Het is de nacht van de 27ste dag van de Ramadan."[3]

Bovendien is het overgeleverd door Abdullah bin Omar (ra) dat de profeet (saw) het volgende heeft verkondigd:

Degene die naar Laylat-ul Qadr zoekt, dient deze op de 27ste nacht te zoeken.[4]

Zodoende heeft hij (saw) ons aangemoedigd om de 27ste nacht wakker door te brengen met aanbidding.

Naast bovenvermelde overleveringen zijn er ook overleveringen waarin is vermeld dat wij in de laatste zeven nachten of in de oneven nachten van de laatste tien dagen van Ramadan ernaar moeten zoeken.[5] Daarom is het zeer belangrijk -ten aanzien van de verdiensten voor het hiernamaals- om de gehele Ramadan, vooral de laatste nachten ervan met aanbidding door te brengen.

Bovendien uit de overlevering van de profeet (saw) leren wij dat er een speciale smeekbede is die de profeet (sa) heeft aanbevolen om te verrichtten in Laylat-ul Qadr. De overlevering gaat als volgt:

De moeder der gelovigen Aisha (ra) vroeg eens aan de Profeet (saw) welke smeekbede zij zou moeten verrichten wanneer Laylat-ul Qadr aangebroken was. Hierop leerde de Profeet (saw) haar de volgende smeekbede:

اَللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

O Allah, U bent de meest vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, vergeef mij.[6]

Footnotes

  1. ^ Zie De Qur’an 97:2
  2. ^ Zie De Qur’an 2:185; 97:1
  3. ^ Muslim, Salātu'l-Musāfirīn, 179
  4. ^ Ahmed bin Hanbel, al-Musnad, VIII, 426
  5. ^ Muslim, Siyām, 205-206; 207
  6. ^ Tirmidhī, Daawāt, 84

Gerelateerde vragen