Wie is Djbrīl?


Djibrīl is een van de vier grote aartsengelen. Hij bracht de openbaring naar de profeten. Aldus is de Koran gebracht naar de profeet Muhammed (saw) via Djibrīl. Hij wordt in de Koran ook met andere benamingen zoals Rūh (geest), Rūh-ul amīn (Betrouwbare Geest), Rūh-ul Quds (Heilige Geest) en Rasul (boodschapper) genoemd.

Gerelateerde vragen