Zijn er onder de voorvaderen van profeet Muhammed (saw) één of meer profeten geweest?


Er bevindt zich geen bewijs, noch in de Kuran noch in ehadis, dat in de afstammingslijn van Ismail (as) tot aan profeet Muhammed (saw) een profeet is verschenen. Echter, buiten die afstammingslijn zijn er wel twee profeten geweest, genaamd Khalid ibn Sinan[1] en Hanzala b. Safwan er-Rassi[2]. Niettemin heeft een van zijn voorvaderen, Ka’b ibn Lu’ay, het volgende beroemde en vooral expliciete gedicht geschreven, alsof hij een wonderlijke, profetische uitspraak doet:

“Plotseling zal de profeet Muhammed verschijnen. En hij zal betrouwbare berichten verkondigen.”[3]

Op basis van bewijsvoering en spirituele waarneming heeft Imam Rabbani Ahmed El-Faruki gezegd dat er in de omgeving van India talrijke profeten zijn verschenen. Echter, enkelen van hen hadden geen volgelingen; zij zijn ofwel niet bekend geworden omdat hun gevolg slechts uit een paar mannen bestond, ofwel heeft men hen niet als profeten aangeduid.[4]
Waarlijk, op basis van dit feit kan men concluderen dat er een mogelijkheid bestaat dat in de afstammingslijn van profeet Muhammed (saw) zulke profeten zijn verschenen.[5]

Footnotes

  1. ^ Zie Ibn Kesir, II, 212
  2. ^ Zie Zemahsheri, III, 36; Fahreddin er-Razi, XXIII, 44
  3. ^ Ebu Nuaym, Dellun-Nubuwwe 1:90; Ibn Kessir, el-Bidaye 2:227
  4. ^ Imam Rabbani, el-Mektubat 1:239
  5. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven, p. 604

Klik voor meer informatie:

Welke van de overleveringen met betrekking tot het geloof van de ouders van profeet Muhammed (saw) en zijn grootvader, Abdulmuttalib, is de meest geloofwaardige en de meest overtuigende?

Gerelateerde vragen