Zijn hemelse geschriften pas na de verandering van voorgaande hemelse geschriften neergezonden?


Het neerdalen van nieuwe hemelse geschriften is niet verbonden aan de verandering van oudere hemelse geschriften, waaraan de mensen zich in een bepaalde periode moesten onderwerpen. Wanneer Isa (as) met de Bijbel kwam, had hij geen verandering aangebracht aan de wetgeving van de Thora. Echter omvatte de Bijbel meerdere onderwerpen zoals liefde en ethische aspecten. Bij het neerdalen van de Psalmen was er ook sprake van een soortgelijk geval. Deze twee laatste hemelse boeken zeggen nauwelijks wat over de wetgeving in een samenleving. Hierdoor nemen ze de wetgeving over, die in de Thora worden beschreven. Dit toont aan dat het komen van nieuwe hemelse geschriften niet afhankelijk is van een verandering aan een hemels geschrift. Het neerdalen van hemelse geschriften door Allah kan hiertegen wel verbonden zijn aan de verandering van tijd en plek, waardoor de mensen in een andere periode en tijdperk, andere heilige geschriften krijgen.

Hierdoor zou het ook niet op zijn plek zijn als de neerdaling van de Kuran wordt verklaard door een verandering in de voormalige hemelse geschriften. Dit zou leiden tot een verkeerd beeld waarin men denkt dat er geen behoefte zou zijn aan de Kuran als hemelse geschriften niet veranderd zouden zijn. Echter is er nooit een verandering geweest in de fundamentele grondbeginselen van alle religies bij het neerdalen van nieuwe hemelse geschriften. De verschillende omstandigheden in verschillende tijdperken en gebieden waaraan de mensen blootgesteld waren, speelden wel een degelijke rol bij de openbaarmaking van hemelse geschriften, zoals de mate van uitwerking van een betreffende fundamentele grondbeginsel. De reden voor het ontstaan van verschillende religies is dit. De Kuran bevat echter ook onderwerpen van eerdere hemelse geschriften, dit is een geval dat in alle hemelse geschriften voorkomt.

Bijna alle islamitische geleerden zijn in overeenstemming dat de Kuran bepaalde regels van voorgaande hemelse boeken teniet doet en met nieuwe regels aankomt. Hierbij willen wij nogmaals aangeven dat het neerdalen van de Kuran niet is verbonden aan de verandering van de oudere hemelse geschriften. Ook al waren de vorige hemelse geschriften niet veranderd, er waren bepaalde regels die teniet gedaan of veranderd moesten worden door middel van de Kuran.

Om de wijsheid achter vernieuwingen van geloofswetten een klein beetje begrijpelijker te maken, gaan wij een voorbeeld geven vanuit de materiële wereld. Bijvoorbeeld, 200 jaar geleden zouden hedendaagse verkeerswetten niet toepasbaar zijn, aangezien het verkeer zoals wij vandaag kennen, toen niet bestond. Zo kunnen we in de spirituele wereld ook stellen dat de regels van de Kuran niet toepasbaar waren in vroegere tijden voor de komst van de Islam. De regels van elke ware religie schikten de tijden waarin ze verschenen en waren bestemd voor die periode, tot de komst van een nieuwe Profeet. Omdat 1500 jaar geleden de mensheid haar volmaakte leeftijd bereikt had, zijn de wetten van de laatste religie ook volmaakt. Om deze reden is onder andere profeet Muhammed (saw) de laatste profeet, Kuran het laatste goddelijke geschrift en Islam de laatste ware religie.

Gerelateerde vragen