Is de duivel echt slecht of representeert hij het slechte?


Men dient zowel zijn vriend alsmede zijn vijand goed te kennen. Als hij zijn vriend niet kent, wordt hij van zijn hulp ontzegd, en als hij zijn vijand niet kent, kan hij zeer slecht misleid worden.

De grootste vijand van de mens is de duivel. Allah de Rechtvaardige verkondigt de vijandschap tussen de duivel en de mens als volgt:

“De satan is een vijand van jullie, beschouw hem dus ook als vijand.”[1]

Uit veel verzen in de Kuran begrijpen wij dat de duivel “duidelijke vijand” is:

“Heb ik jullie niet bevolen, o kinderen van Adam, de satan niet te dienen? Hij is een duidelijke vijand voor jullie. En dat jullie Mij moeten dienen. Dit is een recht pad. En zeker heeft hij [de satan] velen van jullie laten dwalen. Gebruiken jullie je verstand dan niet?”[2]

“… treed niet in de voetsporen van de Satan. Hij is voor jullie een duidelijke vijand.”[3]

“Hij zei: “O mijn lieve zoon, vertel jouw droom niet aan jouw broers, anders zullen zij tegen jou een [boosaardig] plan smeden. De Satan is inderdaad een duidelijke vijand van de mensheid.”[4]

Deze vijandschap van de duivel kan op basis van de volgende aspecten geëvalueerd worden:

  • Het is niet belangrijk of de duivel openlijk of heimelijk naar jullie komt, hij is in ieder geval een openlijke vijand.
  • Hij is een vijand die jullie van het pad van Allah afwendt en jullie in het moeras van problemen zowel in deze wereld alsmede in het hiernamaals laat verzinken.
  • Hij is een grote vijand die helder spreekt om zijn listen te laten accepteren.

Kortom: de duivel is een vijand van Allah en van de mensen die Allah gehoorzamen. Dus, degene die Allah niet gehoorzaamt en de oprechte mensen van het pad van Allah wilt afkeren, is zeer zeker slecht.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 35:6
  2. ^ De Kuran 60-62
  3. ^ De Kuran 2:168
  4. ^ De Kuran 12:5

Voor meer informatie lees ook:

Waarom is de duivel geschapen en waarom bestaat hij?

Gerelateerde vragen