Is het toegestaan om een hond in de kelderkamer te laten verblijven?


Allereerst willen we hetgeen uit Islamitische bronnen met betrekking tot dit onderwerp, als volgt samenvatten:

Er zijn enkele ehadis over dit onderwerp zoals: “Engelen van genade zullen een huis met honden niet betreden” en “sommige goede daden van de eigenaar zullen met de dag afnemen.” Het is echter toegestaan om honden te hebben voor behoeften zoals jagen, hoeden en waken. Bovendien is er een mogelijkheid dat onze aanbidding en gezondheid schade oploopt omdat speeksels en haren van de hond zich overal in het huis verspreiden. Om deze redenen is het niet juist om een hond in huis te hebben als dat niet nodig is. Hoewel het niet haram is om een hond als huisdier te hebben, wordt dit vanuit Islamitisch perspectief afgeraden.[1]

Een belangrijk punt waar iemand met huisdieren op moet letten, is dat het huisdier niet verwaarloosd mag worden. Het is bijvoorbeeld een verwaarlozing om een huisdier niet op tijd te voeden, dit is absoluut verboden.

Kortom: een hond als huisdier nemen is Islamitisch gezien ongepast. Indien iemand echter een hond als huisdier wilt hebben, is het geschikter om een hondenhok buiten het huis te plaatsen. Dus, indien u weet dat de sfeer van uw kelderkamer de hond niet zal schaden en indien u op de hoogte bent dat dit geen onrechtvaardige behandeling jegens uw hond veroorzaakt, is het beter om uw hond daar te houden dan de hond thuis te hebben.

Footnotes

  1. ^ Zie Bukhari, Zebaih 6; Muslim, Musakat 46, 50, 56-58; Newewi, Sherhul-Muslim, Caïro 1347-49 / 1929-30, XIV:84; Ayni, Umdetul-Kari, Caïro 1348, XV:139

Gerelateerde vragen