Is het toegestaan om medicatie te gebruiken die de menstruatie uitstelt teneinde meer aanbiddingen te kunnen verrichten?


Het is toegestaan om medicatie te gebruiken die de menstruatie uitstelt tijdens de hadj, ramadan of tijdens het verrichten van andere aanbiddingen, op voorwaarde dat dit de gezondheid geen schade toebrengt.

Dat wil zeggen dat het toegestaan is voor een vrouw om pillen of andere medicijnen te gebruiken om haar menstruatie uit te stellen, zodat zij dergelijke gebeden en religieuze rituelen kan verrichten.[1]

Aangezien de biologische structuur van een vrouw anders is dan die van een man, zijn de verantwoordelijkheden van de vrouwen ten aanzien van aanbidding op bepaalde mate anders dan die van mannen. De belangrijkste hiervan is het gebed en het vasten. Een vrouw is niet verplicht te bidden en te vasten op dagen die samenvallen met de menstruatie- en kraambedperiode. Allah de Rechtvaardige heeft de gebeden niet verplicht gesteld aan een vrouw tijdens deze periode. Zij hoeft de gemiste gebeden niet in te halen, wel behoort ze de gemiste dagen van het vasten in te halen. Gelovige vrouwen kunnen profiteren van de vrijheid en gemak die Allah (swt) hen heeft gegund en verrichten zodoende hun aanbidding.

Om met name tijdens de ramadan zonder onderbrekingen te vasten, om de Kuran te reciteren en andere aanbiddingen te verrichten door bepaalde medicijnen te gebruiken en zo de menstruatie uit te stellen, hoewel het is toegestaan vanuit de islamitische wetgeving, bestaat er een kans op gezondheidsproblemen.

Deze situatie wordt uit het medisch oogpunt als volgt verklaard: medicatie innemen is een afwijking van het normale. De vrouw heeft een hormonaal en metabolisch kenmerk dat eigen is aan haar lichaam. Het vervroegen of uitstellen van de menstruatiecyclus met orale hormoonpillen is een kunstmatige manier, waardoor er soms menstruele onregelmatigheden kunnen optreden. Het is geen aanbevolen medicatie vanwege de nadelen voor het lichaam. Het is dus beter om ernaar te handelen.

Het is niet nodig om in de maand Radjab en Shaban de menstruatiedagen uit te stellen. Aangezien het vasten in deze maanden nafile is, is het niet verplicht. Als er in deze maanden niet wordt gevast, hoeft men het ook niet in te halen zoals het vasten tijdens de Ramadan. Aan de andere kant hoeft men ook geen rekening te houden met de gedachte dat er menstruatiedagen zullen zijn in de maand Radjab en Shaban en om die dagen alvast te vasten in de maand Radjab, omdat het niet nodig is om zoiets te doen.

Vrouwen die de maand Ramadan op een rustige manier willen doorbrengen en op tijd willen vasten, kunnen desgewenst medicijnen gebruiken die de menstruatie uitstellen. Echter voor degenen die een menstruele onregelmatigheid hebben en een aandoening als gevolg daarvan krijgen zou het geschikter zijn om het niet op deze manier te proberen.

Footnotes

  1. ^ Zie el-Fetawa el-Kubra, II:98

Gerelateerde vragen