Is het toegestaan om yoga te praktiseren?


Yoga is een trainingsysteem voor het lichaam en geest. Het heeft zijn oorsprong in een van de zes filosofische scholen van Hindoeïsme. Letterlijk betekent yoga verenigen, beheersen en herboren. Het doel van yoga is het beheersen van het lichaam en geest om uiteindelijk een vereniging te bereiken met God.

Uit de bovengenoemde definitie komt uit dat yoga zijn Hindoeïstische oorsprong heeft. Dit is ook de reden waarom het door meerdere geleerden is afgekeurd. Zo heeft de Fetwa Raad van Maleisië, Egypte, Singapore en Turkije een fetwa uitgegeven tegen het praktijk van yoga omdat het Hindoeïstische symbolen inhoudt en omdat het een Hindoeïstische aanbidding is.[1] Aangezien het in de Islam niet toegestaan is om praktijken van andere religies te imiteren (vooral Hindoeïsme die een polytheïstische geloofssysteem is), zou het dus niet toegestaan zijn om yoga te praktiseren.

Er kan gesteld worden dat yoga hedendaags niets meer is dan fysieke bewegingen om te ontspannen en daardoor dat het Hindoeïstische aspect ervan vervaagd is. Als yoga wordt gepraktiseerd als fysieke bewegingen om te ontspannen, dan zou dit meer een soort van fitness zijn dan yoga. De intentie waarmee deze praktijken worden gedaan en de definitie die mensen eraan geven, kunnen dus enorm van elkaar verschillen. Het oordeel van yoga kan dan van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de intentie en het beeld dat een persoon heeft van yoga. Daarbij wordt yoga op verschillende manieren gepraktiseerd die allemaal onder de koepelnaam yoga worden verzameld. Het is dan ook een vraag of alle soorten yoga-praktijken Hindoeïstische symbolen inhoudt.

Ter conclusie: er is geen twijfel dat yoga zijn Hindoeïstische oorsprong heeft. Maar yoga wordt hedendaags gepraktiseerd om lichamelijk te ontspannen. Het is dus ook waar dat het Hindoeïstische aspect enorm vervaagd is in de praktijk. De bovengenoemde fetwa tegen yoga steunt op het punt dat yoga een Hindoeïstische vorm van aanbidding is en dat het wordt gepraktiseerd met Hindoeïstische geloofsovertuigingen (zoals verenigen met God). Hierdoor is yoga niet toegestaan tenzij het vrij is van Hindoeïstische aspecten. Het moet dus niet gepraktiseerd worden met de intentie van een Hindoeïstische aanbidding en/of geloofsovertuiging.

Footnotes

  1. ^ https://www.nytimes.com/2012/04/09/nyregion/in-queens-seeking-to-clear-a-path-between-yoga-and-islam.html] [https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/34/yoga-yapmanin-hukmu-nedir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d]

Gerelateerde vragen