Tot een bepaalde leeftijd heb ik geen gebed verricht, hoeveel gebeden moet ik inhalen? Wat is de juiste manier?


Het inhalen van de gebeden moet berekend worden vanaf de pubertijd. De mens is verplicht om te bidden vanaf het moment dat de hersenen en lichaam genoeg ontwikkeld zijn om te weten wat verkeerd of goed is.

Vanaf dat moment schrijven de engelen de goede daden aan de rechterkant en de slechte daden aan de linkerkant. Dit doen ze een heel leven lang voor elk mens. Vanaf dat moment moet men gaan bidden, dat is dus de pubertijd.

De pubertijd is tussen 12 en 15 jaar. Als een dame niet weet wanneer zij haar pubertijd heeft gehad, kan ze rekenen vanaf 12 jaar. Een jongen kan rekenen vanaf 15 jaar.

De gebeden die nog ingehaald moeten worden, kunnen na elk gebed ingehaald worden. Alleen de verplichte gebeden moeten ingehaald worden. Dus de sunnet hoeft niet ingehaald te worden. Uiteraard moet men voor zichzelf vaststellen hoeveel jaren hij nog moet inhalen.

Bijvoorbeeld, stel dat men drie jaar moet inhalen. Hij zou na elke middaggebed de nog in te halen middaggebed kunnen inhalen. Na het avondgebed de nog in te halen avondgebed enz. En dit voor drie jaar lang.

Op deze manier is het makkelijk om het bij te houden. Er kan desnoods een lijst met 365 dagen gemaakt worden waarop men kan vinken.

Als men de intentie heeft om alle verzuimde gebeden in te halen en hiermee begint en als zijn leven eindigt zonder dat hij alles heeft kunnen inhalen, dan wordt er gehoopt dat hij met deze intentie gevrijwaard zal worden van de gebeden die hij niet heeft kunnen inhalen. Immers, als hij in leven zou blijven, dan zou hij alle verzuimde gebeden ingehaald hebben omdat hij zijn berouw met zijn daden heeft bewezen.

Hij zou de intentie als volgt kunnen nemen alvorens het inhalen van een gebed: “O mijn Heer, omwille van Uw tevredenheid neem ik de intentie om het … gebed in te halen.”

Verplichte gebeden in aantal rakat:

  • Fedjr (ochtendgebed) 2
  • Zuhr (middaggebed) 4
  • Asr (namiddaggebed) 4
  • Maghrib (avondgebed) 3
  • Isha (nachtgebed) 4

Volgens de Hanefi-wetschool is het verrichten van salatul-witr na isha (bestaande uit 3 rakat) wadjib. Daardoor dient salatul-witr door de volgers van de Hanefi-wetschool ook ingehaald te worden.

Gerelateerde vragen