Verbreekt het huilen tijdens of buiten het gebed de wudu?


Om welke reden dan ook, verbreekt het huilen buiten het gebed de wudu niet. Indien iemand tijdens het gebed vanwege wereldse zaken hardop zou huilen, verbreekt deze de wudu niet, maar het gebed wel.[1] Echter, indien iemand tijdens het gebed vanwege zaken aangaande het hiernamaals zoals het gedenken van Allah, het gedenken van de betekenissen van de verzen, zou huilen, brengt dit het gebed geen schade toe.

Footnotes

  1. ^ Merghinani, el-Hiday II:4, 5

Gerelateerde vragen