Waarom wordt de meerderheid van de mensheid ongelovig door het bestaan van de duivels ondanks het zenden van profeten?


Ondanks het zenden van profeten wordt de meerderheid van de mensheid ongelovig door het bestaan van de duivels. Indien de meerderheid van de mens ten gevolge van het principe ‘Het eindoordeel wordt getrokken volgens de meerderheid’ schade ondervindt, kan men dan niet zeggen dat het scheppen van het kwade kwaad is, zelfs dat de zending van profeten geen teken van barmhartigheid is?

Kwantiteit heeft geen belang ten opzichte van kwaliteit. Het ware accent is geheel gericht op kwaliteit.

Bijvoorbeeld, indien men honderd zaden van de dadelpalm zou bezitten en men deze niet in de aarde zou steken en niet met water zou begieten en het groeiproces niet op gang zou komen en de strijd om het leven zich niet zou manifesteren, dan zou de waarde van deze dadelzaden nog geen honderd geldstukken, zo goed als niets bedragen. Indien men het wel met water begiet en vervolgens hiermee de strijd om te overleven begint, waarbij dan tachtig van de dadelzaden ten gevolge van slechte kwaliteit bederven, terwijl slechts twintig van hen vruchtdragende dadelpalmen worden, dan zou men zeker niet zeggen: “Het begieten van hen was een slechte daad, omdat de meeste zaden van de honderd hierdoor zijn bedorven.” Immers, uit deze twintig zijn er twintigduizend dadels voortgekomen. Er geschiedt niets kwaads, er ontstaat geen schade als men tachtig zaden verliest en daarentegen twintigduizend zaden verkrijgt.

En bijvoorbeeld, indien wij honderd pauweneieren zouden hebben, dan zou de waarde van deze eieren vijfhonderd cent bedragen. Wanneer wij deze pauw nu deze honderd eieren laten uitbroeden waarbij tachtig ervan zouden bederven. Ingeval uit deze twintig eieren twintig kuikens tevoorschijn zouden komen en elk van hen tot een volwassen pauw zouden doorgroeien, zouden wij dan kunnen zeggen dat dit veel schade, veel verlies heeft aangericht? Nee, het is niet zo! Weliswaar is het een winst. Immers, de pauwsoorten en de eierenfamilies hebben tachtig eieren ter waarde van vierhonderd cent verloren. Daarentegen hebben zij twintig pauwen ter waarde van tachtig euro verkregen.

Zodoende heeft dan het mensengeslacht zich door de zending van de profeten, vanuit het geheim achter de beproeving, door de doorzettingen en door de strijd tegen de duivel honderdduizenden profeten, miljoenen ewliya en miljarden asfiya verworven, die onder de mensen als zonnen, manen en sterren zijn geworden. Daarentegen zijn in kwantiteit rijke en in kwaliteit betekenisloze ongelovigen en huichelaars verloren gegaan.[1]

Footnotes

  1. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven, p. 77-78

Voor meer informatie lees ook:

Allah de Rechtvaardige zendt rampen en brengt catastrofes over deze wereld heen. Is dat niet een ongerechtigheid ten aanzien van alle onschuldigen en zelfs ten aanzien van dieren?

Gerelateerde vragen