Is het spelen van parcheesi toegestaan?


Allereerst moeten we duidelijk maken dat het in onze religie niet is toegestaan om spellen te spelen die met dobbelstenen worden gespeeld en gebaseerd zijn op giswerk. Er zijn veel ehadis die betrekking hebben op dit onderwerp. We zullen twee voorbeelden hiervoor geven:

Het is overgeleverd door Burayda (ra) dat de Profeet (saw) het volgende heeft verkondigd:

“Wie met dobbelstenen speelt, is alsof hij zijn hand ondergedompeld heeft in het vlees en bloed van een varken.”[1]

Het is overgeleverd door Abdullah ibn Abbas (ra) dat de Profeet (saw) het volgende heeft verkondigd:

"Voorwaar, Allah (swt) heeft u alcohol, gokken, dobbelen en backgammon verboden!"[2]

Conclusie: als het parcheesi-spel een spel is die met dobbelstenen wordt gespeeld, is het niet toegestaan om te spelen.

Als het een spel is dat zonder dobbelstenen wordt gespeeld, moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen, zodat het spel niet haram wordt:

  1. Het gebed mag niet gemist worden;
  2. Er mag niet gegokt worden en het spel mag mensen niet aansporen om te gokken.
  3. Tijdens het spel mogen er geen slechte woorden gebruikt worden.

Footnotes

  1. ^ Muslim 2260/10, Ebu Dawud 4939, Ibni Madje 3763, Bukhari Edebul-Mufrad 1271, Ahmed, 5:352, 361, Elbani İrwaul-Galil, 8:286, 287
  2. ^ Ahmed 2625, Taberani Mudjemul-Kebir 12601, Elbani Sahiha 1708, Elbani Mishkat 4503

Gerelateerde vragen