Is het toegestaan om alcoholhoudende parfum of deodorant te gebruiken?


Alle soorten alcohol die in de Qur’an als ‘hamr’ worden aangeduid zijn zowel haram als onrein (nadjīs). Echter, volgens de meeste geleerden, vooral de geleerden van hanafī wetschool, worden alle alcohol soorten anders dan ‘hamr’ niet als onrein (nadjīs) beschouwd, terwijl het consumeren ervan wel haram is.[1]

Vanuit bovengenoemde uiteenzetting kan de conclusie worden getrokken dat het gebruiken van deodoranten en parfums waarin zich alcohol bevinden niet haram is. Het is echter wel haram om deze te drinken.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie Yazir, Elmali, Hak Dini Kur'an Dili, II/763, Qāsānī, Bedāī, V, 115
  2. ^ Zie Bukhārī, Edep, 80; Muslim, Eshribe, 73

Gerelateerde vragen