Is het toegestaan om dieren te steriliseren?


De Islam is een religie die niet alleen de rechten van mensen, maar ook de rechten van dieren en andere schepselen beschermt. Volgens de Islam hebben alle dieren, zoals mensen, het recht om zich voort te planten en te vermenigvuldigen. Net zoals het niet betamend is om de behoeftes van dieren met betrekking tot hun voorzieningen te verhinderen, zo eveneens is het niet betamend om hun eigenschappen aangaande voortplanting te elimineren. Daardoor is het niet toegestaan om dieren te steriliseren, tenzij er een noodzakelijke en legitieme reden is.

Echter, indien er een noodzakelijke en legitieme reden is, kan het vanwege het sociaal belang, toegestaan worden om medicijnen en soortgelijke middelen te gebruiken waardoor huisdieren niet meer zwanger kunnen worden.
Bijvoorbeeld, het is wel toegestaan om door middel van sterilisatie de groei van katten, honden en zwerfdieren die op straat leven onder controle te krijgen, hetgeen zeer belangrijk is ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke ordening en kwaliteit van het leven. Het dient echter te geschieden op voorwaarde dat de ecologische balans niet wordt verstoord.[1]

Bovendien is het ook toegestaan om sommige dieren zoals runderen en geiten te steriliseren om van hen beter te benutten en om de vleesproductiviteit te vermeerderen.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie El-Fetawal-Hindiyye, V:437
  2. ^ Zie Merghinani, el-Hidaye, VII:234; Ibn Maze, el-Muhit, V:375, 376

Gerelateerde vragen