Is het toegestaan om tekeningen of foto’s te maken, kopen en/of verkopen?


Ten eerste willen wij benadrukken dat er verschillende ehadis van onze Profeet (saw) zijn, die het tekenen/schilderen van tekeningen van levende wezens ten strengste verbieden. Wij zullen enkelen als voorbeeld geven:

Op de dag des oordeels zullen degenen die deze tekeningen maken, met de hevigste kwelling bestraft worden.[1]

Op de dag des oordeels zullen degenen die levende wezens hebben getekend, geëist worden om deze tekeningen leven in te blazen.[2]

Sommige geleerden hebben aan de hand van bovengenoemde ehadis het tekenen van levende wezens om welke reden dan ook bestempeld als iets waarover men zal moeten oppassen.

Dit gezegd hebbende; er zijn ook geleerden die deze begrenzing niet als onvoorwaardelijk hebben gelezen. Zij onderbouwen dit argument met de hadis waarin wordt vermeld dat de Profeet (saw) geen bezwaar had tegen tekeningen op tapijten waarop men loopt of kussens waarop men zit. Net zo had de Profeet (saw) er geen bezwaar tegen dat kinderen speelden met speelgoed dat in de vorm van baby’s of verschillende levende wezens werd gemaakt.[3]

De Islam is het geloof der tewhid. Daardoor heeft hij alle wegen geblokkeerd die tot shirk en afgoderij zouden kunnen leiden.[4]

In de tijd van profeet Muhammed (saw) werden afbeeldingen van levende wezens aanbeden, om deze reden is het schilderen van levende wezens ten strengste verboden blijkt uit ehadis. Door de volgende hadis van de Profeet (saw), "Engelen betreden geen huis waar een hond of een afbeelding van een levend wezen is"[5] zijn sommige Islamitische geleerden van mening dat men geen afbeeldingen van levende wezens thuis mag hebben om aanbidding en verering te voorkomen.[6]

Kortom: we kunnen stellen dat het vermijden ervan, het zekere voor het onzekere nemen, zal zijn. Echter het is ook van belang om te weten dat schilderijen, tekeningen, etc. vandaag de dag niet om aanbidding worden gemaakt. Hierdoor zijn er verschillende meningen over dit onderwerp. Een deel van deze geleerden is van mening dat het verboden is. Het andere deel beweert dat het toegestaan is mits er geen intentie voor aanbidding of deelgenoten toekennen aan Allah (swt) is.

Footnotes

  1. ^ Bukhari 78:75; Muslim 37:96-99
  2. ^ Bukhari 97-56; Muslim 37:96-98
  3. ^ Zie Bukhari 46:32; 77-91-92; Hamidullah Muhammed, Muhammed p. 747
  4. ^ Zie Bukhari, Libas 88-97; Muslim, Libas 83-87; Ebu Dawud, Libas 47
  5. ^ Bukhari, Libas 88; Ebu Dawud, Libas 47
  6. ^ Zie Kasani, Bedai-us-sanai V 126-127

Gerelateerde vragen