Antwoord

Er is een unanieme overeenstemming in alle vier mezahib (hanifi, shafii, maliki en hanbeli wetscholen) dat degenen, die het vrijdaggebed moeten verrichten, dit gezamenlijk dienen te verrichten.

Wat de dagelijkse fardgebeden betreft, volgens Hanifi en Maliki wetscholen is het verrichten ervan met djemaa sunnet muekked (sterke sunnet).
Aangezien er verzen en ehadis bestaan die het belang aangeven van het verrichten van gebeden met djemea (gezamenlijk), concludeerden Hanbeli geleerden dat het verrichten ervan met djemaa voor mannen fard-ayn is. Shafii geleerden zeggen dat het fard-kifaye is.[1]

Eid el-fitr en eid el-adha gebeden zijn ook gebeden die gezamenlijk dienen verricht te worden.[2] Het Tarawih-gebed is een soenna-gebed dat zowel gezamenlijk alsmede alleen kan worden verricht. Indien iemand het tarawih-gebed gezamenlijk zou verrichten, kan hij het witr-gebed ook gezamenlijk verrichten. Als het buiten de maand Ramadan is, is het mekruh om het witr-gebed gezamenlijk te verrichten.[3]

Hoewel het kusufgebed (het gebed dat tijdens de zonsverduistering wordt verricht) zich tot nafile-gebeden behoort, kan het eveneens gezamenlijk verricht worden. Volgens Imameyn (Imam Ebu Yusuf en Imam Muhammed) dient ook het istiska-gebed (regen-gebed) gezamenlijk verricht te worden.[4] Afgezien van deze twee sunnet- en nafilegebeden, wordt het verrichten van alle andere sunnet- en nafilegebeden met djemaa als mekruh beschouwd.[5]

Aangezien er in de bronnen geen informatie bestaat dat het tesbihgebed,[6] dat tot nafilegebeden behoort, gezamenlijk verricht kan worden, is het beter om dit gebed niet gezamenlijk maar alleen te verrichten.

Footnotes

  1. ^ Merghinani, el-Hidai, I, 362; Kasi Bedi, I, 155; Djeziri, el-Mezahibu'l-Erbe'a, I, 368-369
  2. ^ Mewsili, el-Ikhtiyar, I, 283
  3. ^ Mewsili, el-Ikhtiyar, I, 239
  4. ^ Mewsili, el-Ikhtiyar, I, 241-242, 245
  5. ^ Serahsi, el-Mebsut, II, 144
  6. ^ Ebu Dawud, Tatawwu, 14
20 July 2020 8
www.vragenenislam.nl
Deel