Is tandvulling toegestaan? Ik heb een spleet tussen mijn twee voortanden en wil het wegwerken met vulling.


Het is toegestaan om je tanden te laten vullen of te bedekken ter behandeling. Het is toegestaan een gebrek aan het gebit, een aangeboren afwijking en een ongeval of nalatigheid te laten corrigeren. In fikh is hier geen belemmering voor. Opgelet moet worden op de toepassingen van esthetische chirurgie om er mooier uit te zien, veroudering te verbergen en de intentie om er mooier uit te zien voor het andere geslacht. Het vullen, coaten, inbrengen van draad, implantaat of vaste prothese zijn in ieder geval geen belemmering voor de ghusl. Tanden die verwijderd kunnen worden of los zijn, moeten echter verwijderd worden bij het wassen van de mond tijdens de ghusl.

Nadat de tand is gevuld en met een coating is bedekt ter bescherming van de tand, wordt de buitenkant van de vulling en coating het buitenste deel van de tand. Om deze reden worden de gecoate tanden als gewassen beschouwd wanneer de mond wordt gewassen. Eenieder kan zijn tanden dan ook laten vullen of fineren voor therapeutische doeleinden, en wudu of ghusl en aanbidding verrichten, zonder dat dit een belemmering oplevert.

Gerelateerde vragen