Kan het lot (kàdèr) veranderd worden?


Om deze vraag te beantwoorden dienen wij als eerst de betekenis van het woord kàdèr te geven.

Kàdèr is de pre-eeuwige kennis van Allah (swt), waarin zich alles met al haar eigenschappen en toestanden bevindt voordat zij nog tot stand wordt gebracht. Het is de bestemming en de bepaling van Allah (swt), welke Hij op Lewhul-Mahfuz heeft vastgelegd.

Dat wil zeggen dat Allah (swt) Alim-u kullu shey is en er niets buiten Zijn kennis bevindt. Indien wij nu over het veranderen van het lot zouden praten, dan dienen wij te accepteren dat er een verandering zou geschieden in de kennis van Allah (swt), hetgeen onmogelijk is.

Echter, sommige geleerden hebben gezegd dat de term kàdèr twee vertakkingen hebben; namelijk, kàdèrul-mutlak en kàdèrul-muallak. Volgens hen kan kàdèrul-muallak, die op bepaalde voorwaarden berusten, veranderd worden. Sommige ehadis vallen onder de categorie van kàdèrul-muallak zoals de ehadis die aanduiden dat het geven van sadaka[1] of het niet verbreken van sila-ur-rahim[2] het leven verlengt. Echter, kàdèrul-muallak betekent niet dat iets buiten de kennis van Allah tot stand kan komen.

Aangezien alles zich binnen de kennis van Allah (swt) bevindt en aangezien Allah (swt) de gebeurtenissen, die Hij als gevolg van de keuze van Zijn dienaren tot stand brengt, van tevoren weet en bepaalt, bestaat er, ten opzichte van de kennis van Allah (swt), eveneens geen verandering in kàdèrul-muallak.

Footnotes

  1. ^ Zie Heythemi, Medjmauz-Zewaid III:63
  2. ^ Zie Musned, III:156, 247, 266; Bukhari, Edeb 12; Muslim, Birr 20, 21

Gerelateerde vragen