Kunnen jullie mij informatie geven over de openbaring en vastlegging van de edele Kuran?


Allah de Rechtvaardige heeft de Kuran vanwege vele wijze redenen in fases geopenbaard, in plaats van in één keer. Deze wijze van openbaring heeft voor de mensen vele voordelen en gemakken opgeleverd. De boodschapper van Allah (saw) had veel schrijvers om de openbaring op te schrijven; volgens sommigen bedroeg dit aantal misschien wel 70. Wanneer een gedeelte van de Kuran werd geopenbaard, dan riep hij alle beschikbare schrijvers bij elkaar en liet hij hen de openbaring in geschreven vorm optekenen. Gewoonlijk schreven zij de geopenbaarde verzen met het schrijfgerei dat in die tijd voorhanden was; nadien lazen zij het geschrevene nogmaals en lieten zij het door de boodschapper van Allah (saw) controleren.

Voor de boodschapper van Allah (saw) was het gewoon om de verzen eerst aan de mannelijke en dan aan de vrouwelijke metgezellen te reciteren. De moslims waren ook bezig om direct de openbaringen te memoriseren, sommigen hielden de openbaringen bij zich door ze op te schrijven. De geopenbaarde verzen werden ook tijdens de rituele gebeden gereciteerd, die vijfmaal per dag moesten worden uitgevoerd. Tijdens de maand Ramadan gingen de boodschapper van Allah (saw) en de engel Djibril (as) de Kuran wederzijds voor elkaar reciteren. In het laatste jaar van het leven van profeet Muhammed (saw) hebben ze dit tweemaal gedaan. Tijdens deze uitwisselingen waren sommige metgezellen aanwezig en volgden zij de recitatie van de Kuran. Na de laatste uitwisseling van de Profeet (saw) en de engel Djibril (as), reciteerden de boodschapper van Allah (saw), Zeyd bin Sabit (ra) en Ubey ibn Kab (ra) de Kuran aan elkaar. De boodschapper van Allah (saw) reciteerde de gehele Kuran aan Ubey ibn Kab (ra) tot tweemaal toe.[1]

Daarbuiten leverden de boodschapper van Allah (saw) en zijn ashab voortdurend inspanningen in het onderwijzen van de Kuran. Alle teksten van de Kuran werden geverifieerd; zodoende waren alle voorbereidingen afgerond en konden deze teksten in één boek bijeen worden gebracht.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie Bukhari, hadis 6
  2. ^ Islam, Dr. M. Kaya

Gerelateerde vragen