Waarom is het in de Islam haram om een vriendin/vriend te hebben?


Het verbod op het hebben van een vriendin/vriend wordt meestal afgeleid van de algemene Islamitische opvattingen over kuisheid, moraliteit en het vermijden van zondige handelingen. Islam moedigt aan tot het bewaren van fysieke en emotionele intimiteit voor het huwelijk. Buitenechtelijke relaties en seksuele handelingen worden gezien als ongepast en in strijd met de morele waarden van de Islam.

Islam beschouwt het huwelijk als een heilige verbintenis tussen man en vrouw, waarin liefde, respect en wederzijdse zorg centraal staan. Het huwelijk biedt een wettelijke en sociaal aanvaarde structuur om intieme relaties en seksualiteit te ervaren. Het hebben van een vriendin/vriend buiten het huwelijk wordt als ongepast beschouwd, omdat het leidt tot zondige handelingen en het verstoren van de sociale orde.

Gerelateerde vragen