Waarom word er gesproken over 72 maagden terwijl dat nergens in de Kuran terug te vinden is?


Overgeleverd door Ebu Hurayra (ra): De profeet (saw) heeft gezegd:

“Ik laat jullie twee dingen achter. Als jullie je hieraan houden zullen jullie nooit afdwalen: het boek van Allah en mijn sunnet. Deze twee zullen tot aan de dag des oordeels tot het gebied al-Hawda (een waterbassin op de dag des oordeels) samenkomen zonder zich af te scheiden.”[1]

Daarom is de bron van religie zowel de Kuran als de sunnet. Het feit dat een gebeurtenis niet duidelijk wordt vermeld in de Kuran, betekent niet dat het niet zou kunnen.

Als we kijken naar de hadis, dan zien we dat er veel ehadis zijn die verband houden met het paradijs en de hel. Hier zullen we proberen enkele hadisbronnen uit te drukken ter verheldering van het onderwerp, die Imam Ghazali (ra) in zijn boek Ihya-u Ulumuddin uitdrukte over het paradijs en over de situaties daarin:

“O dienaar van Allah! Als je het paradijs binnentreedt, wordt aan jou gegeven wat je lust wilt, en je oog aangenaam vindt.”[2]

“Voor de persoon die het paradijs binnentreedt, kan, wanneer men wilt, een kind worden gegeven. De beweging van het kind in de baarmoeder, de geboorte en het opgroeien van het kind kan plaatsvinden binnen een uur.”[3]

Nadat Tirmidhi (ra) deze hadis als een hasen hadis heeft geclassificeerd en dat de mening over deze kwestie onder de geleerden verdeeld is, heeft hij ook ruimte gegeven aan een overlevering dat er geen kinderen geboren zullen worden in het paradijs.

“De lichamen als ook de gezichten van de mensen van het paradijs zijn niet behaard, zij zullen witte huidskleuren krijgen, gekrulde haren hebben, oogschaduw dragen, drieëndertig jaar oud zijn en hun lengte is conform de schepping van Adem (as) zestig en hun breedte zeven armlengtes.”[4]

Ook deze hadis is overgeleverd door Tirmidhi (ra). Echter de kennis "voor de schepping van Adem (as) is hun lengte zestig en hun breedte zeven armlengtes" is niet aanwezig.[5]

“Degene met de laagste gradatie van het paradijsvolk heeft 80.000 bedienden en tweeënzeventig vrouwen.”[6]

Tirmidhi (ra) heeft deze hadis geclassificeerd als een gharib hadis en beschouwde hierom deze hadis als zaïf hadis.[7]

“In het paradijs heb ik dingen gezien, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en die bij niemand in het hart is opgekomen.”[8]

Deze hadis heeft in verschillende waarheidsgetrouwe bronnen plaatsgevonden. Het werd ook overgeleverd als een hadis-i kudsi. Profeet Muhammed (saw) zei dit als volgt:

"Allah (swt) heeft het volgende gezegd: Voor mijn deugdzame dienaren heb ik dingen voorbereid die geen enkel oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en bij niemand in zijn gedachten is opgekomen."[9]

Deze hadis is een soort uitleg van het vers:

“Niemand weet welke verrassingen er verborgen liggen als beloning voor het aanvaardbare werk dat ze in het aardse leven verrichten.”[10]

In feite gebruikte Bukhari (ra) ook de bovengenoemde hadisul-kudsi bij de interpretatie van dit vers.

Kortom: de 72 maagden worden niet genoemd in de Kuran, maar worden vermeld in de hadis. Maar volgens Tirmidhi is de hadis hierover of gharib of zaïf.

Footnotes

  1. ^ Zie el-Hakim 1:93
  2. ^ Ihya-u Ulumuddin 4:51, Tirmidhi, Sifetul-Djenneti 11
  3. ^ Ihya-u Ulumuddin 4:542, Tirmidhi, Sifetul-Djenneti 23
  4. ^ Ihya-u Ulumuddin 4:542
  5. ^ Tirmidhi, Sifetul-Djenneti 12
  6. ^ Ihya-u Ulumuddin 4:542, Tirmidhi, Sifetul-Djenneti 23
  7. ^ Tirmidhi, Sifetul-Djenneti 23
  8. ^ Ihya-u Ulumuddin 4:542
  9. ^ Bukhari, Tefsirus-suratis-Sedjdeti 32:1; Ibn Hadjer 8:516
  10. ^ De Kuran 32:17

Gerelateerde vragen