Wat zegt de Islam over het al dan niet begraven van geamputeerde ledematen? 


Als een persoon een van zijn ledematen verliest voordat hij sterft, dient hij die ledemaat in een schoon stuk stof te wikkelen en op een geschikte plaats te begraven. In dat geval is het niet nodig om het begrafenisgebed uit te voeren.[1]

Footnotes

  1. ^ Tahtāwī, Hāshiya, blz. 575

Gerelateerde vragen