Wat zijn de gevolgen wanneer men geslachtsgemeenschap heeft zonder te trouwen, met een vrouw die nog maagd is?


Het is zina (overspel). Zina is een van de zeven grootste zonden die worden vermeld zowel in de verzen van de Kuran als in de ehadis. Met andere woorden, overspel is geen zonde die men kan onderschatten. Het is een zonde die zowel het sociaal maatschappelijke leven alsmede het persoonlijke leven van een persoon ernstige schade toebrengt. Wat betreft het gevolg dat toegepast dient te worden aan degenen die overspel plegen, dit wordt bepaald ten opzichte van de burgerlijke staat van een persoon. Hierbij heeft de kuisheid van een vrouw geen bepalende rol.[1]

Footnotes

  1. ^ Zie es-Serahsi, el-Mebsut, 3e editie, Bayrut 1398/1978, IX:36

Gerelateerde vragen