Welke profeet wordt het meest genoemd in de Koran?


Musa (as) is degene die het vaakst wordt genoemd in de Koran. Zijn naam komt honderdzesendertig keer voor in de Koran. De naam van Musa (as) wordt ook het meest genoemd onder de vroegere profeten in de ahadith (overleveringen van de Profeet (saw)).

Gerelateerde vragen