Is het verdienen van geld via aandelen haram?


In het verleden werd aandeel als vennootschap gezien, maar heden ten dage wordt het als een onafhankelijk goed gezien dat gekocht en verkocht kan worden. We behoren dit kopen en verkopen op twee manieren te bezien.

 1. Vennootschap bij een bedrijf dat halal handelt, is uiteraard toegestaan. Je bent dan partner in winst en verlies en je kunt je aandeel ieder moment aan een ander verkopen.
 2. Echter, vandaag de dag worden de aandelen gebruikt om er onafhankelijk winst mee te maken en zo veel mogelijk geld mee te verdienen. Om deze reden lijkt aandelen kopen op gokken, al is dit niet één op één. De daadwerkelijke waarde van het aandeel wordt te hoog of te laag, zonder dat er daadwerkelijke bijdrage aan de economie wordt geleverd. Om deze reden is het niet direct te zeggen dat aandeel hebben altijd goed is.[1]

De islamitisch conferentie (1988) heeft aangegeven dat aandelen hebben op zich halal is, omdat men de winst en het verlies deelt. Echter ligt het aan of het bedrijf islamitisch te werk gaat of niet, om een uitspraak over dit aandeel te kunnen doen. Als het bedrijf waarbij men aandeel heeft, zijn geld op een haram wijze, zoals rente, liegen, alcohol verkopen en dergelijke, verdient, dan is aandeel in dit bedrijf hebben haram.

Verder wordt er aangeraden dat de proportie van het aandeel waarin haram vermengd is geraakt, dit deel als goede daad terug te geven aan de maatschappij.

Alhoewel een deel van de geleerden zegt dat bezig zijn met beurs en aandelen niet is toegestaan, geeft het grootste deel van de geleerden aan dat dit wel is toegestaan. Echter, zoals hierboven ook aangegeven, mag dit bedrijf niet zijn winst halen uit verboden spullen, zoals alcohol en varkensvlees.

Of het kopen van aandelen wel of niet is toegestaan, zullen we oordelen aan de hand van de volgende punten:

 1. Bij bedrijven die met rente werken, zoals banken of een woekeraar, is het verboden er aandelen van te kopen.
 2. Bij bedrijven die producten produceren die binnen de Islam verboden zijn, zoals wijn en bier bedrijven, is het verboden er aandelen van te kopen.
 3. Bij bedrijven die producten produceren die wel halal zijn, maar deze met rente verkopen, hiermee winst maken en deze rente vermengen met de rest van het bedrijf, is het ook verboden er aandelen van te kopen.
 4. Als het bedrijf halal producten produceert, maar verder ook met haram zaken bezig is, is het eveneens verboden hier aandelen van te kopen. Dit, omdat men elkaar helpt in de zonden, wat volgens de Kuran is verboden.
 5. Bij bedrijven die bezit worden door joden of christenen, al is er voor de rest niets aan te merken op het bedrijf, is het op zijn minst mekruh (afgeraden) om er aandelen van te kopen. Ook bedrijven die bezit worden door communisten, vrijmetselaars en atheïsten, kan aangenomen worden dat het verboden is hier aandelen van te kopen.
 6. Van het aandeel dat gekocht wordt moet de relatieve waarde duidelijk zijn. Dit mag niet onbepaald zijn.
 7. Het behoort een goed te zijn. Het is verboden om aandelen te kopen van een bedrijf dat bijvoorbeeld met credit werkt, omdat dat geen goed is.
 8. Als een bedrijf halal producten produceert, maar niet halal te werk gaat, en een persoon heeft hier aandelen gekocht, dan is het toegestaan om van deze persoon de aandelen over te kopen, zodat deze persoon kan kopen wat hij nodig heeft. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat men dit aandeel zo snel mogelijk moet verkopen. Als hij hierbij ook nog eens winst maakt, moet hij dit teruggeven aan de maatschappij of aan armen.
 9. Als een bedrijf bezit wordt door moslims, en indien zij niet bezig zijn met zaken die haram zijn, eerlijk met de aandeelhebbers omgaan en als deze aandeelhebber zijn aandelen wilt verkopen en het bedrijf hem hierin niet tegenhoudt, dan is het toegestaan om van dit bedrijf aandelen te kopen.

Deze islamitische ondernemers zijn uitermate belangrijk voor eigenaars van producten ie halal zijn. Want, zoals hierboven ook aangegeven, aandelen zijn een belangrijk alternatief op de rente, hetgeen een grote zonde is, welke mogelijkheden biedt op zaken doen en beleggen. Als de moslims dit kunnen toepassen door hen van producten die haram zijn af te houden en gefundeerd is op halal zaken, kan dit helpen om bedrijven op te zetten die de mensen kunnen helpen en af te komen van de rente.[2]

Footnotes

 1. ^ Hayrettin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, s. 265, İst. 1999
 2. ^ Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, I:382-383; Dr. Faruk Beşer, Fetvalar, İzmir, 1991, p. 78-79.

Voor meer informatie lees ook:

Is het verdienen van geld via bitcoin haram?

Is het verdienen van geld via forex haram?

Gerelateerde vragen