Is het verdienen van geld via bitcoin haram?


De belangrijkste factoren in islamitische financiering voor een betaalmiddel zijn stabiliteit in waarde en betrouwbaarheid van de eenheid. Hiervoor moet er een garantsteller zijn. De garantsteller kan bestaan uit de samenleving, de staat of een andere instelling die de samenleving vertegenwoordigt, of zelfs het systeem waar het geld onderdeel van is. De belangrijkste factoren om te kunnen bepalen of iets een betaalmiddel is komt door de waarden en normen van die samenleving, dat wil zeggen iets als geld accepteren en de circulatie ervan. Wanneer aan de genoemde criteria is voldaan, maakt het niet uit of een betaalmiddel bestaat uit een product, een grondstof of papier. Voor geregistreerde, elektronische of crypto betaalmiddelen geldt hetzelfde. Of geld nou intrinsieke/werkelijke waarde heeft of niet, dat heeft geen invloed op het feit dat het een betaalmiddel is. Er is geen omschrijving of uitspraak te vinden in de Kuran en ehadis over wat wel of niet een betaalmiddel is.

Het blijft een feit dat bijna alle betaalmiddelen inclusief de hedendaagse biljetten geen intrinsieke/werkelijke waarde hebben. Omdat ze geen werkelijke waarde hebben zoals goud en zilver, zijn ze sneller vatbaar voor manipulatie, bedrog en waardeschommelingen. Om deze reden moet de samenleving en aanverwante belanghebbenden op de hoogte gesteld zijn van de risico’s die cryptogeld en andere nieuwe betaalmiddelen met zich meebrengt.

De meeste onderzoeken naar cryptogeld tot nu toe zijn gericht op de meest voorkomende bitcoin. Er worden echter ook andere cryptovaluta geproduceerd met behulp van blockchain-technologie, die op een hele andere wijze werken. In studies is het belangrijk om cryptovaluta als geheel te onderzoeken.

In de huidige beoordelingen en fetwa wordt de blockchain-technologie, waarop dit geld is geregistreerd, niet genoemd of wordt gesteld dat al het cryptogeld en de technologie, waarop ze zijn geregistreerd, niet zijn toegestaan. Door deze technologie in toekomstige studies centraal te stellen, zullen meer realistische resultaten worden behaald.

Om cryptovaluta en de technologie waarop ze zijn gebaseerd op de juiste wijze te kunnen beoordelen hebben we naast ethiek en fikh de gemeenschappelijke werkgebieden van verschillende disciplines zoals economie, financiën, informatietechnologie en engineering nodig. Daarom moeten evaluaties en/of besluiten worden genomen door de commissies die worden gevormd door de experts uit de genoemde disciplines.

In zijn huidige vorm lijkt het gebruik van cryptovaluta als geld/betaalmiddel niet geschikt te zijn in termen van islamitische financiële principes vanwege de mogelijke negatieve gevolgen, maar dit komt niet door de blockchain-technologie waarop de cryptovaluta zijn geregistreerd. In dit kader is het op het gebied van islamitische financiën naast blockchain-technologie noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van andere financiële technologieën.

Hoewel cryptogeld een aantal voordelen heeft, brengt het meer nadelen met zich mee zoals mensen die het misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van illegale organisaties, een hoog risico door onzekerheid, onduidelijkheid over de eigenaar van het geld en het ontbreken van een rechtsgrondslag.

De kosten zijn hoog bij de productie van digitale valuta. De processors en computers die nodig zijn voor deze activiteit, die “mining” (metaforisch mijnbouw) wordt genoemd, zijn duur om te installeren en de elektrische energie die ze verbruiken is vrij hoog. Het kost ook veel tijd omdat de productie steeds moeilijker wordt. Dit probleem moet ook in overweging worden genomen bij het evalueren van cryptogeld.

Cryptogeld wordt opgeslagen in een versleutelde elektronische portemonnee. Wanneer het wachtwoord wordt vergeten of door anderen wordt gestolen wordt het onmogelijk om het geld te bereiken. Evenzo, als een persoon die dit geld bezit komt te overlijden, is er geen regeling met betrekking tot de overdracht van het geld aan de erfgenamen. Dit kan vanuit islamitisch perspectief gezien worden als in strijd met het doel om het geld te waarborgen.

Gezien de beoordelingen over dit onderwerp is cryptogeld toegestaan; het is echter zo dat sommige onderzoekers in de islamitische rechtssysteem het niet toelaatbaar achten door bovenstaande redenen en de ernstige gevolgen daarvan. Wanneer deze negatieve effecten geëlimineerd of geminimaliseerd worden, is het toegestaan.

Ten slotte is er naast vele vlakken van financiële technologie, behoefte aan meer uitgebreide wetenschappelijke bijeenkomsten over dit onderwerp en aan kwesties als de technologie van cryptovaluta, hun aard (product, waarde, geld) en de omvang van speculatieve problemen.


Voor meer informatie lees ook:

Is het verdienen van geld via forex haram?

Is het verdienen van geld via aandelen haram?

Gerelateerde vragen