Is het verdienen van geld via forex haram? 


Het systeem van Forex, afkorting van FOReign EXchange, is de valutamarkt van de nationale valuta's van landen waar valuta’s over en weer worden gewisseld. Met andere woorden, het is een markt waar bepaalde valuta en andere valuta worden gekocht of verkocht. De valuta koersen worden hier bepaald. De belangrijkste marktpartijen zijn banken en brokerbedrijven. Brokersbedrijven zijn bedrijven die voldoen aan de (ver)koopverzoeken van hun klanten.

De grootste banken ter wereld zijn met elkaar verbonden via een besloten communicatienetwerk. Alle transacties worden uitgevoerd met behulp van dit banknetwerk. De dollar- of europrijs die door een bank wordt gehanteerd kan middels deze informatienetwerken direct worden opgedaan. Valutaprijzen in de wereld worden bepaald door de vraag in de regels van de vrije markt (golvende markt). In het kader van de regels van de vrije markt bemoeien staten zich hier zelden mee. Als tussen de spilkoersen die door twee banken worden gehanteerd een verschil zit, dan kan in theorie de goedkoopste worden gekocht en vervolgens voor een dure prijs worden verkocht. Door het kopen tegen goedkope prijzen en verkopen voor duurdere prijzen worden op de markt al snel de prijzen aan beide kanten gelijk. Hierdoor verandert er wereldwijd niet veel in de spilkoersen. De prijzen kunnen echter in de loop van de tijd erg veranderen. Deze verandering is niet chaotisch; het gebeurt altijd binnen het kader van bepaalde regels. Iedereen die deze regels kent, kan voorspellen wanneer en in welke richting deze veranderingen zullen plaatsvinden.

Indien iemand die op dit soort geldmarkten zijn dollars of euro’s inwisselt voor andere valuta en hiermee bijdraagt aan de economie van die landen, heeft tijdens deze handeling geen rentetransacties uitgevoerd.

De bezwaren van de Forex-markt zijn als volgt:

De kwestie van het kunnen kopen en verkopen van vierhonderd keer het gestorte geld is als volgt. Bij het consumeren waarbij betaalmiddelen (goud, zilver, (vreemde) valuta enz.) worden gewisseld/verkocht dienen deze vooruit te worden voldaan. De aankoop mag niet meer worden voldaan indien deze later betaald gaat worden (verschuldigd wordt gebleven), aangezien deze transactie in rente verandert. Men dient alleen ter hoogte van het gestorte geld een koop-verkoop transactie uit te voeren. Als bijvoorbeeld iemand een rekening van 1000 dollar heeft dan kan deze persoon niet met een groter bedrag een transactie uitvoeren. Dit brengt namelijk een renteprobleem met zich mee. Alle vormen van rente zijn immers binnen de Islam haram.

Het is niet alleen op basis van het hefboomsysteem van Forex dat het niet is toegestaan om op de Forex-markt te handelen. Dergelijke markten zijn immers een plek waar internationale vreemde valuta, verschillende edelmetalen zoals goud, platina en olie onmiddellijk worden uitgewisseld en door onmiddellijke schommelingen geld wordt verdiend. De Profeet (saw) verbood het verschuldigd blijven en de uitwisseling op krediet.[1] In dit opzicht moet ten minste één van de bedragen op financiële beurzen vooraf betaald zijn en moet voor de andere betaling de dag van betaling worden vastgesteld. Het is niet toegestaan overeen te komen om beide koopsommen verschuldigd te blijven. In dit opzicht hebben de geleerden een overeenkomstig oordeel. Dienovereenkomstig is het kopen of verkopen van deviezen niet toegestaan op de forexmarkt met of zonder hefboomwerking. Op het moment van de koop op de forexmarkt wordt namelijk de onderlinge transactie nog niet gerealiseerd. Volgens de Islam is het niet toegestaan om de waarden van goud, deviezen en aandelen enz. te accepteren en om de betalingen ervan in de toekomst te voldoen. Andere soortgelijke transacties vergelijkbaar hiermee zijn ook niet toegestaan.

Samengevat:

  • Het is toegestaan om online (in de virtuele wereld) een onderlinge handel uit te voeren.
  • Als deze transactie uit koersen bestaat, is het toegestaan als de aankoop vooraf wordt voldaan.
  • Renteloze leningen kunnen bij de onderneming worden aangegaan. Hiermee kan vreemde valuta worden verhandeld en dit kan ook bij volmacht worden gedaan. Echter, als deze schuld bij aanvang een voordeel voor een of beide partijen beoogt, is de transactie haram omdat deze in aanmerking wordt genomen als rente. Immers wordt in een hadis gezegd:

"Elke leningsovereenkomst die enig voordeel oplevert, is een soort rente."[2]

Ongetwijfeld moeten de kosten bij ruil van dingen in geld (contract voor consumptie, koop en verkoop) vooraf worden betaald. Het feit dat een van de betalingen verschuldigd zal blijven, zet de transactie om in rente. Dienovereenkomstig is het niet toegestaan om vreemde valuta's zoals dollars en euro's te verkopen, ook al wordt geen looptijdverschil toegepast, als de koop verschuldigd wordt gebleven. Rente komt niet aan de orde bij het ontvangen van een voorschot die terug zal worden gegeven.

De Profeet (saw) verbood het verschuldigd blijven en de uitwisseling op krediet.[3] In dit opzicht moet ten minste één van de bedragen op financiële beurzen vooraf betaald zijn en moet voor de andere betaling de dag van betaling worden vastgesteld. Het is niet toegestaan overeen te komen om beide koopsommen verschuldigd te blijven. In dit opzicht hebben de geleerden een overeenkomstig oordeel. De transacties die we hierboven hebben uiteengezet, zijn niet toegestaan omdat de werkzaamheden niet op daadwerkelijke inzet/arbeid worden vergaard, maar verliezen/misleidingen bevatten, worden uitgewisseld met geld dat niet volledig beschikbaar is en openstaan voor speculatie.

Footnotes

  1. ^ Zie Suyuti, Djamius-Saghir, 6:330. Hadith nr.: 9470
  2. ^ Suyuti, Djamius-Saghir, 2:94
  3. ^ Zie Suyuti, Djamius-Saghir, 6:330. Hadith nr.: 9470. Verwijzend naar de Mustedrak van Hakim en de Sunen van Beyhaki.

Voor meer informatie lees ook:

Is het verdienen van geld via bitcoin haram?

Is het verdienen van geld via aandelen haram?

Gerelateerde vragen