Ramadan

Het vasten in de maand Ramadan is één van de belangrijkste van de vijf zuilen van de Islam en behoort tegelijkertijd toe tot één van de meest aanzienlijke kenmerken van de Islam. Het bevat vele wijsheden ten aanzien van de heerschappij van Allah de Rechtvaardige, het sociale en het persoonlijke leven van de mensen, de fatsoenering van de nefs en ten aanzien van het tonen van dankbetuigingen voor de gunsten van Allah. Op deze pagina wordt een gedeelte van de wijsheden van de gezegende maand Ramadan behandeld, de maand welke één van de meest schitterende, geweldige kenmerken van de Islam vormt. Deze pagina bevat negen punten, waarin negen van de vele wijsheden van het vasten in de maand Ramadan worden behandeld.

Smeekbede

Op deze pagina worden via vijf punten het belang van smeekbedes verklaard, de soorten ervan behandeld en hoe een gelovige op de beste wijze een smeekbede voor een andere gelovige kan verrichten.