Antwoord

De wijsheid achter deze overlevering van de profeet (saw)[1] is in vele islamitische boeken vermeld. Eén daarvan luidt als volgt:
Aangezien de mens en zijn eigen wereld zich constant vernieuwen, is het noodzakelijk voor de mens evenzeer zijn iman voortdurend te vernieuwen. Immers, in ieder afzonderlijk individu kan men zich vele individuen indenken. Ofwel, al naar gelang het aantal van zijn jaren, het aantal van zijn dagen, zelfs naar het aantal van zijn uren, kan men de mens steeds opnieuw als een ander individu beschouwen. Aangezien de mens aan de tijd is onderworpen, wordt dat individu telkens als model door verschillende persoonlijkheden bekleed.
Voorwaar, zoals de mens op deze manier een vernieuwing ondergaat, ondergaat ook de wereld waarin hij leeft een vernieuwing en verandert voortdurend. Iedere dag opent een nieuwe wereld haar poorten. Wat nu de iman betreft, zij is een licht die zowel iedere afzonderlijke persoonlijkheid in één individu alsmede de wereld waarin hij leeft verlicht. Wat لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ betreft, zij is de vlam die dit licht ontsteekt.
En aangezien de nefs, de begeerte, de argwaan en de duivel hun invloeden op de mens uitoefenen, gebruiken deze zijn onachtzaamheid om zijn iman te vernietigen; zij trachten hem op velerlei manieren te slim af te zijn en doven zo het licht van de iman met hun twijfels en hun influisteringen. Bovendien kan het voorkomen dat de woorden en de daden van een mens niet overeenkomen met de sharia, welke in de ogen van sommige imams als een vorm van ongeloof beschouwd kunnen worden. Waarlijk, de mens is hierdoor genoodzaakt om ieder moment, ieder uur en iedere dag zijn iman te herstellen.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie Musned 2:359; Ḥākim, el-Mustedrak 4:256
  2. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven p. 520-521
18 June 2020 8
www.vragenenislam.nl
Deel