Is het toegestaan om op de feestdagen (eid-ul adha en eid-ul fitr) te vasten?


Toen profeet Muhammed (saw) naar Medina was geëmigreerd, nam hij waar dat de bevolking in Medina twee dagen (newruz en mihridjan) die uit Iran afkomstig waren als feestdag vierden. Hierop verkondigde de profeet (saw) dat Allah deze twee dagen voor moslims heeft veranderd met twee andere dagen, eidul-adha en eidul-fitr.[1]

Moslims hebben twee feestdagen. Het is niet toegestaan om op deze dagen te vasten, één dag op eidul-fitr en vier dagen op eidul-adha.[2]

De reden waarom vasten niet toegestaan is op deze dagen is omdat deze feestdagen zijn waarbij mensen via eten, drinken en dergelijke activiteiten dienen te genieten. Het is alsof mensen op deze dagen uitgenodigd zijn voor het feestmaal van Allah. Indien iemand op deze dagen zou vasten, zou dat betekenen dat hij aan het feestmaal van Allah niet deelneemt.

In een van de overleveringen hierover verkondigde profeet Muhammed (saw) dat de eerste vier dagen van eidul-adha de dagen zijn waarop mensen dienen te eten, drinken en Allah te gedenken.[3]

Footnotes

  1. ^ Zie Musned, III:103, 235, 250; Ebu Dawud, Salat 245; Nesai, Salatul-ideyn 1
  2. ^ Zie Mewsili, el-Ikhtiyar, I:395-396; Ibn Abidin, Reddul-mukhtar, III:336
  3. ^ Bukhari, Sawm 66-67; Ebu Dawud, Sawm 49

Gerelateerde vragen