Is het verplicht om de gemiste gebeden in te halen? Het gaat om 13 jaar die ingehaald moet worden! Zo ja, hoe moet dat? En geldt dat ook voor het vasten?


Men dient al zijn gemiste farz-gebeden in te halen. Alleen vrouwen hoeven niet de gemiste gebeden in te halen die ze niet konden verrichten tijdens de menstruatie periode.

Een dame die 13 jaar niet heeft gebeden, moet het aantal gebeden die zij moet inhalen berekenen. Bijvoorbeeld, het aantal ochtendgebeden in 13 jaar kan als volgt berekend worden: 365x13 = 4745. Als wij de periode van menstruatie als 5 dagen per maand zouden aannemen, dan is het aantal ochtendgebed waarvan zij vrijstelling heeft gekregen binnen 13 jaar 5x12x13 = 780. Dus, zij dient in totaal 4745-780 = 3965 dagen van het ochtendgebed in te halen. De andere vier vastgestelde tijden kunnen eveneens dienovereenkomstig worden berekend. Nadat deze berekeningen zijn gemaakt, kunnen naast de farz-gebeden van die dag de gemiste gebeden zoveel mogelijk worden verricht. Men kan sunnet-gebeden verlaten en in plaats daarvan de farz-gebeden verrichten die zijn gemist. In dergelijke gevallen moet niet gedacht worden dat hij/zij geen lang genoeg leven heeft om al de gemiste gebeden in te halen. Immers, de genade van Allah omvat alles en de intentie van een gelovige heeft meer waarde dan zijn daden.

Hoewel een vrouw die menstrueert, de gemiste gebeden niet hoeft in te halen, behoort ze echter wel de gemiste dagen van het vasten in te halen.

Aishe (ra) zegt het volgende:

"In de periode van de Boodschapper van Allah (saw) menstrueerden wij. Terwijl wij niet werden bevolen de gemiste gebeden in te halen, werden wij wel bevolen de gemiste dagen van het vasten in te halen."[1]

Aangezien het verplicht is om 30 dagen in een jaar te vasten, moet een persoon die dertien jaar niet heeft gevast, 13x30 = 390 dagen vasten. Dit kan heel makkelijk in de winter ingehaald worden, omdat de dagen in de winter zeer kort zijn.

Footnotes

  1. ^ Bukhari, Hayz 20; Ebu Dawud Tahare 104; Tirmidhi, Sawm 67; Nesai, Hayz 17; Siyam 64

Voor meer informatie lees ook:

Tot een bepaalde leeftijd heb ik geen gebed verricht, hoeveel gebeden moet ik inhalen? Wat is de juiste manier?

Gerelateerde vragen