Is het volgens de Hanefi-wetschool zondevol om in plaats van sunnet-gebeden de gebeden te verrichten die je nog moet inhalen?


Volgens de Hanefi-wetschool is het beter om bepaalde sunnet-gebeden (waarover hadis bestaat) te verrichten in plaats van de gemiste gebeden in te halen.

Deze sunnet gebeden zijn:

  • de sunnet-gebeden van de verplichte gebeden (es-sunen er-rawatib);
  • het ewwabin-gebed;
  • het gebed tussen fedjr en zuhr;
  • het tahiyyatul-mesdjid-gebed;
  • het tesbih-gebed.

Hierna moet men (volgens de Hanefi-wetschool) geen andere sunnet-gebeden verrichten, maar zijn gemiste gebeden inhalen.

In de Hanefitische bronnen staat het volgende over deze kwestie:

“Gemiste gebeden inhalen is veel belangrijker dan de newafil-gebeden. De sunnet-gebeden van de verplichte gebeden, de ewwabin, het gebed tussen fedjr en zuhr, tahiyyatul-mesdjid en het tesbih-gebed zijn een uitzondering. Deze sunnet-gebeden hebben een hogere rang dan de gemiste gebeden die men moet inhalen en hebben daarom de voorkeur om verricht te worden.”

De opgenoemde sunnet-gebeden compenseren de gemiste gebeden en vormen een middel voor de bemiddeling van de boodschapper van Allah (saw). Aan de ene kant worden de gemiste gebeden verricht en aan de andere kant worden de sunnet-gebeden verricht als bewijsvoering voor de gehechtheid aan de sunnet van de Profeet (saw).

Conclusie: degenen die veel gemiste gebeden hebben, kunnen hun gemiste gebeden inhalen, maar de opgenoemde sunnet-gebeden hebben wel voorrang. Echter, dit betekent niet dat de gemiste gebeden niet ingehaald hoeven te worden.[1]

Footnotes

  1. ^ Zie El-Fetawa-el-Hindiyye, 1310, 1:125; Ibn Abidin, 1493; el-Mezahibu’l-Erbea, 1:492; Halebi-i Saghir, p.349

Gerelateerde vragen