Kan er achter een imam van een andere madhab (wetschool) gebeden worden?


Er is geen enkel bezwaar tegen om het gebed achter een imam van een andere madhab (wetschool) te verrichten. Het volgen van een imam van een andere wetschool tijdens het gezamenlijke gebed is toegestaan. Verschillende wetscholen vormen geen obstakel voor het opvolgen van de leiding van de imam tijdens het gebed. Zolang het gebed van de imam volgens zijn eigen wetschool geldig blijft, wordt het gebed van degenen die hem volgen, ongeacht hun wetscholen, als geldig beschouwd. Deze zienswijze sluit aan bij de praktijken van de vroege generaties (salaf) en harmonieert met het gemeenschapsgevoel.

Een voorbeeld hiervan is dat Imam Abu Yusuf bad achter Kalief Harun al-Rashid, die na het ondergaan van een behandeling met bloedzuigers (hidjama) geen rituele wassing verrichtte voordat hij het gebed leidde.[1] Daarnaast is het niet vereist dat iemand die achter een imam van een andere wetschool het gebed verricht, onderzoekt of de imam handelt in strijd met de voorschriften van zijn eigen wetschool.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie Ibn Ebul-‘Iz, Sherhul-‘akīdati’-Tahāwiyya, blz. 545.
  2. ^ Ibn Abidīn, Reddul-Mukhtār, II, 302-303.

Gerelateerde vragen