Na hoelang reizen kan ik mijn gebeden inkorten?


Volgens de vier grote mezahib, de Hanefi-, Shafii-, Malikii- en Hanbeli-wetscholen, wordt de afstand als maatstaf genomen voor het berekenen van de reislimiet die vereist is voor het inkorten van de gebeden. De vereiste afstand volgens de Hanefi-wetschool is 86,9 kilometer en volgens de Shafii-, Malikii- en Hanbeli-wetscholen 86 kilometer.[1]

Volgens een mening binnen de Hanefi-wetschool dient de vereiste reislimiet voor het inkorten van de gebeden te worden gemeten met tijd. Dat is minimaal 3 dagen en nachten. Hierbij is het voldoende dat er tussen dageraad en middag wordt gereisd.[2]

Footnotes

  1. ^ Zie Abdul-Rahman Al-Jaziri, Al-fiqh ’ala al-Madahib al-’arba’ah (Jurisprudence on the basis of the four Islamic doctrines (Lebanon: Dar El-Kutub El-Ilmiyyeh, 2010) 245
  2. ^ Zie El-fikh alel-Madahib el-erbea 245

Gerelateerde vragen