Welke trage vragen zijn er in de Islam?


Islam is een hemelse religie die zowel voor individuen alsmede voor gemeenschappen voor een gelukzalig leven zorgt, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Dienovereenkomstig zijn veel kwesties die verband houden met zowel individuen als samenlevingen bestudeerd en verduidelijkt in de Islam. Aangezien alle kwesties van individuen en samenlevingen in de Islam worden bestudeerd, worden in de Islam alle vragen beantwoord, die individuen en samenlevingen betreffen. Echter, we treffen tegenwoordig eveneens vragen aan die volgens sommige mensen als trage vragen worden beschouwd.

Bijvoorbeeld;

  • Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe?
  • Waarom zijn we naar deze wereld gekomen?
  • Wat is ons doel als mens in deze wereld?
  • Met welke bekwaamheden ben je als mens uitgerust? En waarom?
  • Wat is de betekenis van het leven?
  • Hoe ga je om met ziekte, lijden en dood?
  • Hoe ga je om met rampspoed?

Al deze en dergelijke vragen die betrekking hebben op het individu en de gemeenschap zijn in de Islam tot in het kleinste detail behandeld.

Gerelateerde vragen