Wat is het belang van vasten in de maand Shewwal?


Hoewel het niet onder de verplichte vasten valt, is het zeer belangrijk om na de maand Ramadan (in de maand Shewwal) zes dagen te vasten. De Profeet (saw) heeft immers het volgende verkondigd:

“Wie tijdens de Ramadan vast en daaraan zes dagen vasten in de maand Shawwal toevoegt, is alsof hij één jaar heeft gevast.”[1]

Het is niet verplicht om deze zes dagen achter elkaar te vasten.[2]

Nadat de maand ramadan is afgelopen, gaat direct de maand Shewwal in. De eerste dag van eidul-fitr is ook de eerste dag van Shewwal. Om deze reden kan er de eerste dag van Shewwal niet gevast worden, omdat het haram is om op Islamitische feestdagen te vasten. Vanaf de tweede dag van Shewwal kan er zes dagen gevast worden totdat de volgende maand ingaat. Zes daagse vasten is sunnet. Het is ook geen voorwaarde dat deze zes dagen achter elkaar moeten worden gevast. Het vasten kan in zes achtereenvolgende dagen of verspreid worden tijdens de maand Shawwal verricht worden.

Over hoe de beloning van zes dagen vasten in de maand Shawwal gelijk kan staan aan de beloning van een jaar vasten, hebben de geleerden het volgende gezegd:

Een Moslim komt op 36 dagen vasten uit wanneer hij het vasten tijdens de maand Ramadan en de zes dagen van de maand Shawwal samenneemt. Wanneer we de hadis als standaard nemen die ons vertelt dat één goede daad gelijk staat aan tien goede daden en dus deze 36 dagen vermenigvuldigt met de tien goede daden die duidelijk wordt gemaakt in de hadis dan komt dit uit op 360 dagen. En dit staat gelijk aan één jaar vasten.

Footnotes

  1. ^ Muslim, Sıyam 204; Tirmidhi, Sawm 53; Ebu Dawud Sawm 59
  2. ^ Zie Ibn Abidin, Reddul-Mukhtar III:421, 422

Gerelateerde vragen